Tag Archives: fjelltur

Gode førebuingar er halve jobben (og turen?) / Planning is half the trip

I vår har vi regelmessig “trent” for Utflukta med stor U. Med eit vårvèr ein berre kunne draume om, har det ikkje vore vanskeleg å pakke sekken for å dra dit “asfalten aldri rekk”. I vinter, då småen så smått … Continue reading

Posted in Outdoorbaby in english, Outdoorbaby's eventyr, Uncategorized | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , | 7 Comments

Problemløysing i praksis – ryggbæring // Practical solutions

Eg hadde nesten gitt opp å bruke Ergobabyen på “åleineturar” då eg (som tidlegare skildra) synes det var eit riktig mas å få småen på plass på ryggen. For det tok gjerne 20 minuttar å få den blekksprut-aktige babyen på … Continue reading

Posted in Outdoorbaby in english, Outdoorbaby's eventyr | Tagged , , , , , , , , , , | 11 Comments

Om bekkenløysing og ein komande fars draumar om støtteordning for husarbeide

Eg fekk bekkenløysing fire månader før termin, og streng melding frå fysioterapeut om å kutte ned på fysisk aktivitet, maks 30 min i slengen. Med fysisk aktivitet var også alt husarbeid medrekna. Det var difor med blanda kjensler eg kom … Continue reading

Aside | Posted on by | Tagged , , , , , | Leave a comment

Sprengt fjellbukse

Etter ein strålande sommar og haust med mykje frisk luft for den stadig veksande magen kom Kong Vinter med særleg kaldt vèr. Mi høgt elska fjellbukse vart etter kvart for trong til å kunne kneppa att, og vart erstatta med … Continue reading

Posted in Gravid, Outdoorbaby in english, Pre-baby | Tagged , , , , | 2 Comments

På tjukken i fjellet

Kvar sommar sidan me traff einannan har kjærasten min og eg teke oss turar i fjellet på sommarstid med telt og fiskestang. Nokre gonger har me hatt selskap av venner, andre gonger har me vore kvarandres selskap. Alle turar har … Continue reading

Posted in Gravid, Outdoorbaby in english, Pre-baby | Tagged , , , , , , , | Leave a comment